(English below)

In Januari 2018 zijn de eerste voorzichtige stappen gezet in het opstarten van een South South twinning project tussen de vereniging van verloskundigen van Ghana en Sierra Leone. Net zoals in het Twinning up North project is het idee hierachter dat twinning een grotere kans van slagen heeft als de cultuur en/of de economische ontwikkeling dicht bij elkaar liggen. Onderzoek naar twinning wijst uit dat een te groot verschil een remmende werking kan hebben op het succes van twinning.

South South twinning wordt financieel en procesmatig ondersteund door het twinning team van de KNOV in samenwerking met de Zweedse vereniging van verloskundigen. De samenwerking met de Zweden is spontaan tot stand gekomen. Onze Zweedse collegae hebben veel internationale ervaring, maar nog niet op het gebied van twinning. DoorSouth South twinning samen te ondersteunen leren we van elkaar en kunnen we een bredere expertise bieden aan onze zuidelijke collegae.

Lees hier meer over South South twinning.

Meer weten over de twinning methode? Download de gratis twintowin App beschikbaar in het Engels en Frans.

//English//

In January 2018 the first steps were taken in starting a South South twinning project between the midwives’ association of Ghana and Sierra Leone. Just as in the Twinning up North project, the idea is that twinning has a greater chance of success if culture and / or economic development are similar. Research into twinning shows that too large a difference can have an inhibiting effect on the success of Twinning.

South South twinning is financially and process-supported by the twinning team of the KNOV in cooperation with the Swedish association of midwives. Cooperation with the Swedes has been spontaneously established. Our Swedish colleagues have a lot of international experience, but not yet in the field of twinning. By supporting South South twinning together, we learn from each other and we can offer broader expertise to our southern colleagues.

Read more about South South twinning here.

Want to know more about the twinning method? Download the free twintowin App available in English and French.

Share This