(English below)

Op 9 oktober 2020 promoveert Franka Cadée op het onderwerp twinning. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Twinning, a promising dynamic process to strengthen the agency of midwives’.

Het onderzoek laat zien dat succesvolle twinning geen lineair proces is. Het is niet voorspelbaar, maar eerder dynamisch en complex. Als je die dynamiek en complexiteit de ruimte geeft en tegelijkertijd werkt aan gedeelde waarden en gezamenlijke, inspirerende doelen, kan twinning leiden tot positieve resultaten en zelfs tot het verbeteren van de zelfbeschikking van verloskundigen wereldwijd. Die zelfbeschikking is belangrijk, omdat uit internationale publicaties blijkt dat verloskundigen een sleutelrol spelen om moeder -en kindzorg wereldwijd te verbeteren, maar zij door patriarchale systemen onvoldoende zelfbeschikking hebben om deze rol optimaal te kunnen vervullen.

Lees hier het proefschrift van Franka Cadée.

\\English\\

Franka Cadée will receive her doctorate on twinning on the 9th of October 2020. The title of her thesis is: “Twinning, a promising dynamic process to strengthen the agency of midwives”.

The research shows that successful twinning is not a linear process. It is not predictable, but rather dynamic and complex. If you allow for that dynamics and complexity while working on shared values and shared, inspiring goals, twinning can lead to positive results and even improve the agency of midwives worldwide. Agency is important, because international publications show that midwives play a key role in improving maternal and child care worldwide, but they can’t optimally fulfill this role due to a lack of agency in patriarchal systems.

Read Franka Cadée’s thesis here.

 

Share This