Privacyverklaring

 

Stichting midwives4mothers
L. Kweekel, coördinator

Postbus 2001
3500 GA Utrecht
info@midwives4mothers.nl

030-282 31 01

 

Wanneer je op de website van midwives4mothers (m4m) je gegevens achterlaat, wil je uiteraard dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

 

In deze privacyverklaring lees je:

 • Welke persoonsgegevens m4m van jou verwerkt;
 • waarom m4m jouw persoonsgegevens verwerkt;
 • met wie deze gegevens gedeeld worden;
 • en wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is alle informatie die direct over iemand gaat of te herleiden is tot die persoon.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. In de eerste categorie vallen gegevens als naam, adres en telefoonnummer. De tweede categorie betreft gegevens als etniciteit, geloofsovertuiging en medische gegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens worden door de wet extra beschermd.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt m4m van je?

Wanneer je een contactformulier op deze website invult, verwerkt m4m:

 • Je naam, emailadres en in sommige gevallen ook je telefoonnummer.

Wanneer je een donatie doet, verwerkt m4m:

 • Je naam, emailadres en je bankrekeningnummer.

 

Waarom verwerkt m4m jouw persoonsgegevens?

 • Op eigen verzoek

M4m verwerkt persoonsgegevens van je wanneer je een contactformulier op onze website invult. Hiermee vraag je ons om contact met je op te nemen of om je in de toekomst op de hoogte te houden van een bepaalde gebeurtenis. Dit gaat specifiek om:

 • Een vraag beantwoord te krijgen;
 • contact te hebben over bedrijfssponsoring;
 • contact te hebben over het doen van een periodieke gift;
 • contact te hebben over het uitvoeren van een actie;
 • op de hoogte te worden gehouden wanneer de inschrijving voor nieuwe twin sisters opent;
 • op de hoogte te worden gehouden over hardloopevenementen voor m4m.

 

 • Vanwege een wettelijke bewaarplicht

M4m is als goed doel verplicht een financiële administratie bij te houden.

 

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

M4m deelt jouw gegevens niet met derden. Alleen directe medewerkers van m4m hebben toegang tot de databestanden waarin je persoonsgegevens worden opgenomen. Deze bestanden zijn beveiligd met fysieke beveiliging en met authenticatie, zoals wachtwoorden.

Daarnaast heeft m4m externe verwerkers nodig om haar werk technisch mogelijk te maken. Het gaat hierbij om een hostingbedrijf dat tevens het technische onderhoud van de website verzorgt.

 

Van wie ontvangt m4m jouw persoonsgegevens?

Als bezoeker van deze website ben jij degene die jouw persoonsgegevens aan m4m verstrekt, door actief je gegevens door middel van een contactformulier achter te laten.

 

Hoe lang bewaart m4m jouw persoonsgegevens?

De wettelijke termijn voor het bewaren van de eerder genoemde contactgegevens is uiterlijk 1 jaar nadat de relatie tussen jou en m4m is verbroken. Met andere woorden bewaart m4m deze persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt aangeleverd.

De termijn voor het bewaren van onze financiële administratie is uiterlijk twee jaar nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Deze is bijvoorbeeld 7 jaar voor de Belastingdienst.

 

Wat zijn jouw rechten?

Als bezoeker van deze website heb je het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zodoende heb jij:

 • Recht op inzage; je mag vragen welke persoonsgegevens m4m van jou verwerkt.
 • Recht op correctie; je mag verzoeken om correctie of aanvulling van je gegevens in ons databestand.
 • Recht op verwijdering; je mag verzoeken om gegevens uit ons databestand te laten verwijderen.
 • Recht op intrekken van een eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking.

 

Wanneer je van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, kun je via e-mail bij m4m een verzoek indienen: info@midwives4mothers.nl of via ons contactformulier.

 

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over hoe m4m omgaat of is omgegaan met jouw persoonsgegevens? Dan horen we dat uiteraard graag zelf van je, zodat we het een en ander uit kunnen spreken en m4m eventuele tekortkomingen kan rechtzetten.

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacybeleid

M4m behoudt zich het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina hiervoor.

Disclaimer

 

Gebruik van de site

Midwives4mothers stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie juist is of bijgewerkt blijft.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren. Je kunt m4m helpen fouten te verbeteren door een bericht te sturen naar info@midwives4mothers of via ons contactformulier.

M4m aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door m4m worden beheerd. Voor de inhoud van informatie van deze bronnen draagt m4m dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van m4m. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met Franka Cadée, fcadee@knov.nl.

Linken naar midwives4mothers.nl

Linken naar de website van m4m is toegestaan, mits de goede naam van m4m niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van m4m wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het m4m logo is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur van m4m.

Aanpassen privacybeleid

M4m behoudt zich het recht om deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina hiervoor.

Vragen en opmerkingen over deze website kun je sturen naar info@midwives4mothers.nl of via ons contactformulier.

Over m4m

Als goed doel zetten we ons in voor goede en respectvolle geboortezorg wereldwijd.

In onze projecten helpen verloskundigen elkaar om verloskundig leiders te worden. Op basis van respect en wederkerigheid. En zo alle verschil te kunnen maken voor moeders en baby’s.

In de afgelopen jaren hebben wij gewerkt in Ghana, Sierra Leone, IJsland en Nederland.

Doe je mee?

Heb je hart voor moeders en baby's?

Wil je bijdragen aan een betere wereld?

We verwelkomen je steun!

Doe mee als bedrijf

Doe mee als verloskundige

Doe mee als jezelf

Met dank aan onze partners

 

Contact

Midwives4mothers
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
info@midwives4mothers.nl

NL88 ABNA 06 06 603 123
ANBI/RSIN: 82 28 377 66

Meer contactgegevens

Share This