Privacy en Disclaimer

 

Gebruik van de site

Midwives4mothers stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie juist is of bijgewerkt blijft.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren. Je kunt m4m helpen fouten te verbeteren door een bericht te sturen naar info@midwives4mothers of via ons contactformulier.

M4m aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door m4m worden beheerd. Voor de inhoud van informatie van deze bronnen draagt m4m dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van m4m. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met Franka Cadée, fcadee@knov.nl.

Linken naar midwives4mothers.nl

Linken naar de website van m4m is toegestaan, mits de goede naam van m4m niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van m4m wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het m4m logo is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur van m4m.

Aanpassen privacybeleid

M4m behoudt zich het recht om dit privacybeleid en deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina hiervoor.

Vragen en opmerkingen over deze website kun je sturen naar info@midwives4mothers.nl of via ons contactformulier.

Over m4m

Als goed doel zetten we ons in voor goede en respectvolle geboortezorg wereldwijd.

In onze projecten helpen verloskundigen elkaar om verloskundig leiders te worden. Op basis van respect en wederkerigheid. En zo alle verschil te kunnen maken voor moeders en baby’s.

Momenteel werken wij in Ghana, Sierra Leone, IJsland en Nederland.

Doe je mee?

Heb je hart voor moeders en baby’s?

Wil je bijdragen aan een betere wereld?

We verwelkomen je steun!

Meedoen als bedrijf

Meedoen als verloskundige

Meedoen als jezelf

Dank aan onze partners

 

Contact

Midwives4mothers
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
info@midwives4mothers.nl

NL88 ABNA 06 06 603 123
ANBI/RSIN: 82 28 377 66

Meer contactgegevens

Share This