Over ons

Wij wensen een wereld waarin alle vrouwen goede en respectvolle zorg ontvangen rondom geboorte.

Zodat ze niet alleen gezond, maar ook blij en trots terug kunnen kijken op wat een hoogtepunt zou moeten zijn in een vrouwenleven.

Als goed doel zetten we ons daar voor in.
In onze projecten helpen verloskundigen elkaar om verloskundig leiders te worden. Op basis van respect en wederkerigheid. En zo alle verschil te kunnen maken voor moeders en baby’s.

Onze principes

Blije moeders, gezonde baby’s, sterke verloskundigen.

Als je goed wilt zorgen voor vrouwen en hun baby’s (en dat willen we!) moet je goed zorgen voor de verloskundigen die naast hen staan. Sterke verloskundigen maken álle verschil voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van moeders en baby’s.

We investeren in mensen, niet in spullen.


Want spullen gaan maar even mee. Maar investeren in mensen brengt een sneeuwbaleffect op gang dat over grenzen en generaties heengaat.

We richten ons op de lange termijn, niet op ‘quick wins’.

Het is soms verleidelijk, voor de snelle oplossingen gaan. Maar we richten ons op duurzame verandering. En het proces van die verandering is al een deel van de oplossing.

 

Onze projecten werken op basis van wederkerigheid.

Er is niet één ontvangende partij die alleen maar dankjewel kan zeggen. Dit maakt afhankelijk en ondergeschikt. Een balans in geven én ontvangen is cruciaal voor een gezonde relatie. En juist die relaties willen we helpen bouwen.

Een korte geschiedenis

De schrijnende situatie rondom moedersterfte en babysterfte deed in 2008 een groep Nederlandse verloskundigen de handen uit de mouwen steken. Vanuit de KNOV, de landelijke beroepsvereniging van verloskundigen, startten ze een intensieve samenwerking met de beroepsvereniging van verloskundigen in Sierra Leone.

Door onder meer een burgeroorlog lag de geboortezorg in dit West-Afrikaanse land nagenoeg plat. Met dramatische gevolgen voor moeders en baby’s: destijds behoorde Sierra Leone tot de top 3 landen met de hoogste moedersterfte en babysterfte. Meisjes hadden een grotere kans om te overlijden aan zwangerschap of bevalling, dan om naar school te gaan.

Met grote vasthoudendheid werden er vijf verloskundigen gevonden die samen de beroepsvereniging nieuw leven in wilden blazen. Zij vonden op hun beurt her en der nog een aantal collega’s, zodat ze met vijfentwintig vrouw sterk aan de slag gingen.

In Nederland werden er ook vijfentwintig verloskundigen geselecteerd om als ‘twin sisters’ met hun collega’s uit Sierra Leone samen te gaan werken. Ze realiseerden in koppels kleine projecten, allemaal gericht op het verbeteren van de geboortezorg in zowel Sierra Leone als in Nederland.

Om het project te laten slagen was er uiteraard geld nodig. En als beroepsvereniging mag je geen fondsen werven. Zodoende richtte de KNOV in 2010 het goede doel midwives4mothers op. Een zelfstandige stichting, met als doel het terugdringen van moedersterfte en babysterfte door het versterken van verloskundigen.

Inmiddels is het project tussen Nederland en Sierra Leone al een aantal jaar geleden afgerond. Op hun beurt gaan de verloskundigen van Sierra Leone nu een samenwerking aan met hun collega’s in Ghana! Nederland beleefde ook al een samenwerking met Marokko en is op dit moment partner van IJsland.

Zo verspreidt het werk van midwives4mothers zich als een olievlek.

Geachte collega’s, donateurs van midwives4mothers, 22-4-2021 

Het huidige bestuur van midwives4mothers (m4m) heeft na uitvoerig overleg met het bestuur van de KNOV besloten haar taken neer te leggen per 1 mei 2021. Een verschil van visie in governance tussen de KNOV en het bestuur van m4m is hiervoor de oorzaak. Door het eindigen van het IJsland twinning project in samenkomst met Covid-19 is er een natuurlijke bezinningstijd ingelast voor de KNOV en stichting m4m. Mede door Covid19 vraagt de oriëntatie op een nieuw project wat meer tijd. Het bestuur van m4m is van mening dat de nieuwe lange termijn keuzes dan ook beter door een nieuw bestuur gedaan kunnen worden. Het aftredende bestuur draagt de stichting, ook in de toekomst, een warm hart toe en zal zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht.

• De ledengelden (donaties) blijven in de stichting tot er gekozen wordt voor een
nieuw project door de KNOV en het nieuwe m4m bestuur.
• De KNOV heeft besloten de statuten van de stichting op te frissen en in lijn brengen
met de geldende WHO governance voor non-governementele organisaties en de
‘goede doelen’ status van m4m.
• Bij belangstelling voor de vacante posities van het m4m bestuur kan men een e-mail
sturen naar: directie@knov.nl.

Met vriendelijke groet namens het KNOV, 

Maaike van Rijn, 

Vicevoorzitter

Uitvoering Twinning up North

De vier projectleiders, allen verloskundigen, hebben de coördinatie verzorgt van de twinningprojecten van m4m. Zij zijn vanuit Nederland aangestuurd door Franka Cadée. Zij is ook verloskundige en gepromoveerd op twinning. Daarnaast is ze voorzitter van de wereldwijde vereniging van verloskundigen, ICM.

Edythe Mangindin
IJsland

projectleider twinning ‘up North’

 

Liselotte Kweekel
Nederland

projectleider twinning ‘up North’

 

Jaarverslagen en financiën

Wat doen we met het geld dat ons wordt toevertrouwd?

Wanneer je besluit om ons te steunen, zijn veel mensen je daar heel dankbaar voor. Niet alleen wij van midwives4mothers, maar met name al die verloskundigen die door jouw gift een steuntje in de rug krijgen. Zodat ze met trots hun vak uitoefenen. Op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Getraind zijn om effectief te kunnen communiceren en goed samen te werken.

En wie profiteren daar weer van? Uiteraard de vrouwen voor wie ze zorgen. En hun baby’s.

Wij wensen een wereld waarin alle vrouwen goede en respectvolle zorg ontvangen rondom geboorte. Zodat ze niet alleen gezond, maar ook blij en trots terug kunnen kijken op wat een hoogtepunt zou moeten zijn in een vrouwenleven.

Jouw gift maakt dit mogelijk! Een blije moeder met een gezonde baby. En naast hen een sterke verloskundige.

 

Wij delen graag ons huishoudboekje en financiële plannen met je. Zodat je zelf kunt zien wat we met je gift doen. Nu en in de toekomst.

ANBI-status

Midwives4mothers is een onafhankelijke stichting. Wij zijn daarom geheel afhankelijk van donaties. Door onze ANBI-status zijn je giften aftrekbaar van de belasting. Hiervoor geldt wel een drempel, deze is 1% van je verzamelinkomen.

Wil je je gehele gift af kunnen trekken? Dan kun je ons steunen met een gift die je van tevoren al vastlegt. Dit noemen we een periodieke schenking. Je zegt dan voor minimaal 5 jaar toe geld over te maken naar m4m. Vervolgens kun je jaarlijks het gehele bedrag in mindering brengen op je inkomen.

ANBI/RSIN

82 28 377 66

Ja, ik ontvang graag meer informatie over periodiek schenken aan m4m.

15 + 11 =

Over m4m

Als goed doel zetten we ons in voor goede en respectvolle geboortezorg wereldwijd.

In onze projecten helpen verloskundigen elkaar om verloskundig leiders te worden. Op basis van respect en wederkerigheid. En zo alle verschil te kunnen maken voor moeders en baby’s.

In de afgelopen jaren hebben wij gewerkt in Ghana, Sierra Leone, IJsland en Nederland.

Doe je mee?

Heb je hart voor moeders en baby's?

Wil je bijdragen aan een betere wereld?

We verwelkomen je steun!

Doe mee als bedrijf

Doe mee als verloskundige

Doe mee als jezelf

Met dank aan onze partners

 

Contact

Midwives4mothers
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
info@midwives4mothers.nl

NL88 ABNA 06 06 603 123
ANBI/RSIN: 82 28 377 66

Meer contactgegevens

Share This